Регистрациите на Tesla в Калифорния са се свили наполовина

Данните са за второто тримесечие на годината